Визи за Куба

УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВХОДНА ВИЗА ЗА РЕПУБЛИКА КУБА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕСТОЙ ДО 30 дни 

- Входната виза е еднократна и е валидна за едно влизане с максимална продължителност до 30дни 
- При необходимост от двукратно влизане в страната, поради полетни връзки или при комбинация с друга дестинация – се издават 2 отделни визи /tarjeta del turista/ - всяка за конкретния престой 
- Визата се състои от 2 идентични отрязъка: входен, който се взима от митническите власти при пристигането в страната и изходен, който се предоставя на митническите власти при напускане на страната срещу представяне на личен паспорт и самолетен билет 
- Визата може да се ползва в срок от 6 месеца от датата на издаване на документа за плащането /приходен касов ордер/, но е валидна за 30 дневен престой в страната. Периода на валидност НЕ е указан на визата, а се удостоверява с документа за плащане, така че всеки турист трябва да пази и да може да предостави, при необходимост, двата документа: туристическа виза и касов ордер
- Визата се издава на лица с българско гражданство или с документ за постоянно или временно пребиваване в България.
- Виза може да се закупи и от следните националности с цел туризъм в Република Куба: всички националности от Европейския съюз, албанци, сърби, турци и украинци. 
- Руските и Македонски граждани НЕ се нуждаят от визи за туристически престой в Република Куба.
- НЕ се допуска издаването на виза за лица без документ за пребиваване в България или на следните националности: САЩ, Куба, Близък Изток и Азия

Документи, удостоверяващи туристическия престой в страната, които се предоставят от кандидатстващия за виза:
- коректно попълнен формуляр с 1 /една/ снимка и данни за настаняването в Куба – хотел или частна квартира, както и полетни детайли 
- двупосочен самолетен билет 
- застраховка за пътуването 
- копие на паспорта /минимална валидност 3 месеца от датата на връщане
- ако заинтересованият е непълнолетно лице,представя разрешение за врeменно напускане на страната, подписано от двамата родители и заверено от нотариус и от МвнР на България.

Цени и срокове за изготвяне на визите, чрез посредничеството на ДАН Травел ЕООД За клиент, който закупува само виза или в комбинация със самолетен билет - 30 USD на човек.
Срокове:
- за индивидуални визи и за визи до 6 човека - срок от 1 до 3 работни дни
- При групи над 6 човека - срок до 7 работни дни
Цените са крайни на човек и включват 20% ДДС